Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

tisdag 25 oktober 2022

Trafiksituation Hämtning och lämning

 Hej!

Sedan uppstart av termin och fram till idag har vi sett ett förändrat beteende kring bilkörningen vid hämtning och lämning på skolan.

Vi ser att bilarnas hastighet har ökat och att man kör upp på trottoaren där gångare ibland får gå in i buskarna för att inte bli påkörda.

Jag vill uppmana till följande:

·        Skolans äldre elever kan gå till skolan (då många bor i området.)

·        Gå med ditt barn till skolan

·        Sänk hastigheten i området.

·        Lämna dit barn en bit ifrån skolan så att de kan gå sista biten.

·        Fortsätt köra i den körriktningen som du kör när du kommer i skolan, vänd inte på skolans parkering eller mitt i gatan.

Hoppas att vi kan få till ett bättre trafikklimat då skolans plats begränsar och då får vi göra det så bra som möjligt.


Mvh Andreas Söderman

Rektor Oxelbergsskolan


torsdag 21 april 2022

Till dig som vårdnadshavare

 Hej!

Vi vill informera er vårdnadshavare om hur vår skola arbetar efter händelserna i Navestad.

Vi som skola tycker det är otroligt tråkigt och sorgligt med händelserna som inträffade under påskhelgen, där blåljuspersonal utsattes för våld och skadegörelse och upplopp skedde i området. Detta är inte bara en fråga för Navestad utan en fråga för alla oss som bor i Norrköping.

Vi som arbetar inom skolan har ett gemensamt förhållningssätt, där vi värnar om respekt, demokrati, yttrandefrihet och allas lika värde. Vi strävar för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever. Skolan är en plats för lärande, utbildning och undervisning. Vi arbetar också för att skolan ska vara en frizon från konflikter.

Efter händelserna har skolans personal haft samtal med alla klasser kring detta. Vi har pratat om demokrati, om allas rättigheter och skyldigheter och hur viktig vår blåljuspersonal är och vad deras roll i samhället är. Vi har även stöd av Polisen och skolans personal är extra uppmärksamma på att fånga upp elevernas frågor och funderingar.

Det är viktigt att vi, skolan och ni som vårdnadshavare, tar ett gemensamt vuxenansvar och fortsätter prata med barn och elever om hur viktig vår demokrati är och att våld inte är okej i någon form. Tack för att du bidrar till att skapa ett tryggt samhälle för våra barn.


Om du har frågor kring hur skolan arbetar kring trygghet och lärande är du välkommen att kontakta rektor eller ditt barns mentor.

 

Med vänliga hälsningar,

Andreas Söderman

Rektor
Oxelbergsskolan

torsdag 7 april 2022

Rektorsbrev- information renoveringsläge

Hej!

Det är en hel del som har hänt sedan förra rektorsbrevet i december. Jag vill börja med att tacka alla elever, vårdnadshavare och personal kring hur man anpassat sig på olika sätt då man under en kortare period t.ex. bytt klassrum och fritidslokaler med mera.

På skolan har vi som jag tidigare informerat genomgått en del renoveringar såsom:

·       Målning av alla väggar.

·       All belysning är utbytt.

·       Nya interaktiva skärmar + högtalarsystem.

·       Nya ljuddämpande takabsorbenter.

·       Nya markiser/vertikalmarkiser.

·       Nya eluttag

·       Beställning på nya möbler,gardiner, ljuddämpande material med mera.

 

Nästa steg i renoveringsprocessen av skolans lokaler innebär en större renovering av personalrum, arbetsrum, förråd och omklädningsrum i den byggnaden där idrottssalen finns. Skolans kök kommer också genomgå en renovering för att förbättra förutsättningarna för skolans kökspersonal som också kommer att gynna skolans elever. Denna renovering kommer att starta på måndag den 11/4 och fortsätta fram till september. Renoveringen sker etappvis och man kommer att börja i omklädningsrum/personalrum. Detta innebär att under denna period så kommer idrottslärare Peggy bedriva all idrott och pulsträning utomhus pga. av den omfattande renoveringen. Några teorilektioner (idrott och hälsa) kommer ske i klassrummet.

Det kommer inte finnas möjlighet för dusch under denna period.

Under framförallt första delen av renoveringsprocessen där rivningsarbete är som störst kommer entreprenören att ställa upp containrar utanför idrottshallens byggnad. Utifrån säkerhetssynpunkt så kommer det naturliga flödet in på skolan att begränsas då man kommer att sätta upp byggstaket för att säkerställa området där containrarna kommer att stå.

Nedan ser ni en skiss av hur elevernas gångväg till skolan kommer att se ut då passagen till övre gården kommer att gå via expeditionen. Personal kommer att hjälpa eleverna vid uppstartsperioden för att alla ska veta vägen.

 

Blått = Fritt för elever och personal att röra sig.

Grönt = Inhägnat område,

Orange = Räddningstjänsten väg vid eventuellt brandlarm

 


Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på 011-153195 eller andreas.soderman@norrkoping.se

Trevlig Helg!

Andreas Söderman

Rektor Oxelbergsskolan

tisdag 8 februari 2022

Restriktionerna försvinner från och med 9 februrari

Hej!

Då är vi framme vid tidpunkten där vi får återgå till en vanligare vardag i och med att de allra flesta restriktionerna försvinner från och med imorgon den 9 feb. Det innebär bland annat att karantänsreglerna upphör, kraven på testning för den breda allmänheten upphör.

Detta innebär att vi kommer att börja öppna upp på skolan men att det kommer att ske stegvis. Vi kommer fram till och med sportlovet vecka 8 fortsätta med att hämtning och lämning sker utomhus.

Utvecklingssamtal kommer att ske digitalt till en början men att vissa årskurser eventuellt kommer att erbjuda fysiska träffar framåt våren.

Fortfarande gäller att om man är sjuk med symtom som kan vara covid ska man stanna hemma. Handhygien i form av handtvätt är fortfarande det viktigaste verktyget för att undvika smitta och vi försöker också att hålla avstånd.

Mer detaljerad information finner du i länkarna nedan;

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/merparten-av-restriktionerna-mot-covid-19-tas-bort-den-9-februari-2022/

https://www.norrkoping.se/coronaviruset

Avslutningsvis vill all personal på skola återigen tacka er vårdnadshavare för det fantastiskt fina samarbete som vi har haft under pandemin. Tillsammans har vi tagit ansvar för barnens bästa.

Som rektor har jag många gånger blivit väldigt glad över att se hur ni uppmuntrat och hejat på skolans personal. Vi har blivit stärkta av er stöttning och uppmuntran!

Jag ser fram emot att förhoppningsvis återgå till få träffa i fler utvecklande möten.

Tack till er allihop!

Med vänliga hälsningar

Andreas Söderman

Rektor Oxelbergsskolansöndag 23 januari 2022

Information med anledning av covid-19 och smittspridning

 Vi vill informera om att det finns enstaka fall av covid-19 inom vår verksamhet. Vi arbetar nu på olika sätt för att stoppa smittspridningen.

Med den här informationen vill vi också påminna om vad som gäller kring smittspridning och när någon blir sjuk. Det är väldigt viktigt att barn och vuxna är hemma vid olika besvär som kan vara tecken på covid-19. Symtom på covid-19 kan vara hosta, feber, snuva, halsont, huvudvärk och illamående

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de allmänna råden.


Vad gäller inom förskolan och skolan?

Grundläggande allmänna råd gäller för att undvika spridning av covid-19, men även RS-virus och influensa.

 • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont och feber.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Kan du inte tvätta händerna, använd handsprit.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19 så fort du får en tid
 • Håll avstånd och hjälp till att undvika trängsel.
 • Vaccinera dig om du inte redan gjort det. Ta den tredje dosen så fort du får möjlighet.

Om covid-19 – coronavirus

Provtagning från förskoleklass och uppåt

Alla som går i förskoleklass och är äldre rekommenderas provtagning om man har symtom på covid-19. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. Läs mer på 1177.se.

Provtagningen för covid-19 i Östergötland

På norrkoping.se finns information om coronaviruset som riktar sig till dig som har barn.

https://www.norrkoping.se/coronaviruset

Stort tack för att du bidrar till att minska smittspridningen. Om du har frågor kan du kontakta rektor.


Med vänlig hälsning

Andreas Söderman

Rektor Oxelbergsskolan

måndag 17 januari 2022

PULSTRÄNINGEN INSTÄLLD TILLSVIDARE

 Hej!


Utifrån rådande läge så blir pulsträningen inställd under kommande veckor.

Ny information kring när den återupptas kommer från Peggy och klasslärare.

Mvh Andreas

Rektor Oxelbergsskolan 

måndag 13 december 2021

En MÖJLIGHET till 120 min extra RÖRELSE varje vecka!

PULSTRÄNING START: Onsdag 12/1

 

 Vårterminen 2022

 

Efter att ha läst den senaste PEP-rapporten kring barn och ungas hälsa så är jag taggad att fortsätta att arbeta för en mer aktiv dag för våra elever. Enligt rapporten så uppnår endast 2 av 10 barn den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.

En annan undersökning visar att svenska barn är bland de mest stillasittande i Europa.

 

Nationella riktlinjer rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter om dagen. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan. Mer information och länkar till källor finns på https://generationpep.se/sv/.

 

Positiva effekter av fysisk aktivitet:

 

 • ökad inlärningsförmåga och förbättrade skolresultat då hjärnan blir mer mottaglig för information.
 • större fokus och koncentrationsförmåga i teoretiska ämnen.
 • bättre kondition, styrka och koordination.
 • mindre stress och mindre konflikter pga. ökad endorfinnivå.


Pulsträning på Oxelbergsskolan

 

Jag har valt att kalla aktiviteten jag erbjuder för PULSTRÄNING, vilket innebär att eleverna får möjlighet till 120min extra rörelse varje vecka.

Fokus ligger på rörelseglädje men också på att höja pulsen.

Pulsträningen erbjuds måndag, tisdag, onsdag och fredag 7.30-8.00.

Just nu är vi bara inomhus i idrottssalen.

Aktiviteten ligger utanför ordinarie undervisning och sker på frivillig basis. Det krävs disciplin av de elever som deltar. Det är viktigt att eleven själv vet vad som är syftet med aktiviteten och att han/hon är motiverad till att röra på sig.

Alla elever i åk 1-6 är välkomna att anmäla sig. Om någon elev i f-klass skulle vilja delta så kan det diskuteras med mig i så fall. Eleven kan välja att delta en eller flera dagar. Det är mycket viktigt att eleven kommer i tid!

Eleven behöver vara där minst 5min innan aktiviteten startar. Eleven kommer ombytt och duschar efter genomförd aktivitet. Gympaskor är obligatoriskt. Att jag vill ha in en ”anmälan” är enbart för att se ungefär hur många elever det blir och ha en siffra att planera aktiviteterna utifrån.

Anmälan för vårterminen görs av målsman via mail till: peggy.mansson@norrkoping.se

(skriv elevens namn, klass och vilken/vilka dagar som eleven ska delta.)

Mvh Peggy Månsson 

Idrottslärare Oxelbergsskolan

 

 

 

 

onsdag 8 december 2021

Information utifrån nya restriktioner på Oxelbergsskolan

 Hej!

Utifrån de nya restriktionerna som gäller från och med idag den 8 december så medför det att jag som rektor väljer att återgå till tidigare åtgärder för att minska smittspridningen. Jag är väl medveten om att åtgärderna kan skilja sig mellan skolor men jag väljer att påminna och tydliggöra en del saker hos oss.

Vi kommer att återgå till följande förhållningsregler  för att minska smittspridningen gällande Covid:

 • Håll avstånd till andra. Det gäller i möjligaste mån i hur vi organiserar undervisningen men att hålla viss fysisk distans gäller också generellt inom skolans verksamhet.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata gärna hemma med  barnet om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.
 • Lämning och hämtning av barn sker utomhus. Ta hänsyn till personal och andra vårdnadshavare när du lämnar och hämtar ditt barn. Du behöver vara frisk och symtomfri. Hjälp till och undvik trängsel. 
 • Alla som går i förskoleklass och är äldre rekommenderas provtagning om man haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. Läs mer på 1177.se.
 • Stanna hemma om ni är sjuka. Det är viktigt att elever stannar hemma från skolan om de är sjuka och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber. Det gäller även vid mildare symtom. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär också att vi måste be elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan eller hämtas av dig som vårdnadshavare beroende på elevens ålder. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.
 • Skolan återgår till digitala möten.
 • Julavslutningen kommer att ske i respektive klassrum mellan 8:20 till cirka 10:00 då fritids därefter börjar.
Vi fortsätter att hjälpas åt på samma sätt som tidigare vilket har fungerat väldigt bra. Har ni tankar eller funderingar så är det bara att ringa eller mejla mig på följande:

Tack för ert goda samarbete.

Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar
Andreas Söderman
Rektor Oxelbergsskolan

tisdag 23 november 2021

Till dig som är vårdnadshavare

Ändrade rekommendationer från 22 november

Det här gäller från och med den 22 november i Region Östergötland:

Provtagning för dig med symtom i minst 48 timmar

Alla som går i förskoleklass och är äldre rekommenderas provtagning om man haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar. Det gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

 

Du bokar tid genom att logga in på 1177.se med e-legitimation. För att boka tid åt ditt barn under 13 år behöver du klicka på barnets namn under rubriken Agera ombud efter inloggning.

 

På 1177.se finns mer information om provtagning för covid-19 och information om hur länge man ska stanna hemma när man har sjuk. Gå in på 1177.se och ta del av informationen. Du måste välja Östergötland för att läsa vad som gäller i vår region.


Provtagning för covid-19 i Östergötland


Om du har frågor kring rekommendationerna ska du vända dig till 1177.

 

Med vänliga hälsningar

Utbildningskontoret