Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

onsdag 15 september 2021

Tema "Hälsovecka" på fritids

 Hej!

Nästa vecka, v.28 har fritids ett hälsotema samtidigt med skolan!

F-klass och 1:an har inte samma schema så kolla rubrikerna så ni tittar på rätt schema.

Vi hoppas på en härlig vecka med mycket rörelse och fint väder!

Mvh Pedagogerna på fritids!
måndag 30 augusti 2021

Frånvaroregistrering/absence registration

 Hej alla vårdnadshavare!

Under kvällen har ni fått ett mejl/sms gällande att ni tillfälligt måste anmäla ert barns frånvaro via webben.

Se nedan för hur man anmäler frånvaro.

Vi återkommer om det sker ytterligare förändringar.

Med vänlig hälsning,

Andreas

Hej!
På grund av driftstörningar byter Norrköping tillfälligt system från IST Home Skola-appen till föräldraingången via webben för frånvaroanmälan. Du hittar föräldraingången här: https://norrkoping.se.ist.com/guardian/
Med vänlig hälsning IST

Hello!
Due to operational disruptions, Norrköping is temporarily changing its system from IST Home School-app to guardian webb application for absence registration. You can find the guardian webb application here: https://norrkoping.se.ist.com/guardian/

Sincerely, IST


tisdag 17 augusti 2021

Info från fritids

 

Varje år delar fritids ut en broschyr men i år lägger vi den på bloggen, allt för att spara papper. Vill ni ha den i pappersform, säg till någon på fritids så fixar vi det.söndag 15 augusti 2021

Välkommen till läsåret 21/22

 Hej!

Välkomna till ett nytt och spännande läsår på Oxelbergsskolan. Jag hoppas att ni haft en bra sommar med mycket sol och bad.

Några av er har jag träffat under föregående vecka då fritidshemmet startade upp igen efter att vi samarbetat med Gustaf Adolfsskolan även detta år. 

Jag vill fortsätta trycka på att vi alla tar personligt ansvar och fortsätter hålla avstånd och att vi enbart kommer till skolan om man är symtomfri. Detta fungerade mycket bra föregående läsår.

I år kommer vi fortsätta att arbeta med framgångsrik undervisning på skolan för att stärka elevernas lärande. Vi kommer fortsätta att väva in skolans ledord ( glädje, trygghet, lärande, språkklimat och respekt) för att skapa ett lärande för framtiden.

Oxelbergsskolan är en mobilfri skola

 

Vi har under föregående läsår i vårt utvecklingsarbete Samverkan för bästa skola (SBS) samtalat med både lärare och elever kring mobilernas påverkan på bland annat studiero, koncentration och kränkningar. 

Vi kommer från och med måndag att vara en mobilfri skola för eleverna. Detta innebär att mobilerna ska vara avstängda när eleverna är på skolans område. 


Om ni behöver kontakta skolpersonal så finns all information tillgänglig på vår hemsida https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/grundskola/hitta-kommunala-grundskolor-i-norrkoping/skolor/oxelbergsskolan och pedagogerna kan nås under ordinarie arbetstid.


Vi ser självklart att det inte bara är mobilerna som påverkar studieron i skolan, men vi tror definitivt att mobilfrihet bidrar starkt till att både elever och lärare får lättare att fokusera på det skolan främst är till för, alltså undervisning och kunskapsinlärning. I slutänden handlar mobilfri skoldag om att hjälpa eleverna till en ökad måluppfyllelse och att kränkningar via mobilerna också ska minska/upphöra.


Som sagt varmt välkomna till ett nytt läsår och jag vet att era barn kommer att möta vuxna som är lika spända och laddad på att börja ett nytt läsår som jag är.


Om ni vill ha kontakt med mig, är det bara att ringa eller mejla mig.


Vi ses!


Tillsammans är vi Okka!


Med vänlig hälsning, 

Andreas Söderman 

Rektor Oxelbergsskolan

011-153195

andreas.soderman@norrkoping.se
 

fredag 13 augusti 2021

PULSTRÄNING

 

En MÖJLIGHET till 120 min extra RÖRELSE varje vecka!

 

 PULSTRÄNING START: Onsdag 25/8

 

 HÖSTTERMINEN 2021 – ANMÄLAN

 

Efter att ha läst den senaste PEP-rapporten kring barn och ungas hälsa så är jag taggad att fortsätta att arbeta för en mer aktiv dag för våra elever. Enligt rapporten så uppnår endast 2 av 10 barn den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.

En annan undersökning visar att svenska barn är bland de mest stillasittande i Europa.

Nationella riktlinjer rekommenderar att barn och unga ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter om dagen. Dessutom uppmanas barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan. Mer information och länkar till källor finns på https://generationpep.se/sv/.

         Positiva effekter av fysisk aktivitet:

 

  • ökad inlärningsförmåga och förbättrade skolresultat då hjärnan blir mer mottaglig för information.
  • större fokus och koncentrationsförmåga i teoretiska ämnen.
  • bättre kondition, styrka och koordination.
  • mindre stress och mindre konflikter pga. ökad endorfinnivå. 

Pulsträning på Oxelbergsskolan

Jag har valt att kalla aktiviteten jag erbjuder för PULSTRÄNING, vilket innebär att eleverna får möjlighet till 120min extra rörelse varje vecka.

Fokus ligger på rörelseglädje men också på att höja pulsen.

Pulsträningen erbjuds måndag, tisdag, onsdag och fredag 7.30-8.00.

Måndag: Utomhus vid skolan

Tisdag: Inomhus i idrottssalen

Onsdag: Oxelbergsparken (samling där eller gå med mig fr. skolan 7.20)

Fredag: Inomhus i idrottssalen

Aktiviteten ligger utanför ordinarie undervisning och sker på frivillig basis. Det krävs disciplin av de elever som deltar. Det är viktigt att eleven själv vet vad som är syftet med aktiviteten och att han/hon är motiverad till att röra på sig.

Alla elever i åk 1-6 är välkomna att anmäla sig. Om någon elev i f-klass skulle vilja delta så kan det diskuteras med mig i så fall. Eleven kan välja att delta en eller flera dagar. Det är mycket viktigt att eleven kommer i tid!

Eleven behöver vara där minst 5min innan aktiviteten startar. Eleven kommer ombytt och duschar efter genomförd aktivitet. Gympaskor är obligatoriskt. Att jag vill ha in en ”anmälan” är enbart för att se ungefär hur många elever det blir och ha en siffra att planera aktiviteterna utifrån.

Anmälan för höstterminen görs av målsman via mail till: peggy.mansson@norrkoping.se

(skriv elevens namn, klass och vilken/vilka dagar som eleven ska delta.)

 Mvh Peggy Månsson, 

Idrottslärare Oxelbergsskolan


 

Information till dig som är vårdnadshavare och har barn i grundskola eller grundsärskola

UTBILDNINGSKONTORET

2021-08-12

Välkommen till Norrköpings skola och ett nytt läsår!

Vi vill hälsa dig och ditt barn varmt välkommen till en ny termin och ett nytt läsår i grundskolan! Grundskolor, grundsärskolor och fritidshem i Norrköping är öppna som vanligt med ordinarie verksamhet. Inom grundskolan och grundsärskolan ligger huvudfokus på att varje elev ska nå sina mål. Det gäller även för denna termin. Vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt

Vi vill samtidigt påminna om att vi behöver hålla i grundläggande allmänna råd för att förhindra smittspridningen av covid-19. Pandemin är inte slut, viruset finns fortfarande i samhället i form av nya mutationer. Det är viktigt att vi hjälps åt och tar ansvar för att förhindra spridning av coronaviruset. Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla verksamheter i kommunen håller sig uppdaterade om det aktuella läget. Beroende på hur smittläget utvecklar sig kan vi behöva ta nya beslut och anpassa viss verksamhet.

Håll i grundläggande råd

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Prata med ditt barn om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta.

• Stanna hemma om ni är sjuka. Det är viktigt att elever stannar hemma från skolan om de är sjuka och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber. Det gäller även vid mildare symtom. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär också att vi måste be elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan eller hämtas av dig som vårdnadshavare beroende på elevens ålder. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.

• Hosta eller nys i armvecket.

Håll avstånd till andra. Det gäller i möjligaste mån i hur vi organiserar undervisningen men att hålla viss fysisk distans gäller också generellt inom skolans verksamhet.

• Ta hänsyn till personal och andra vårdnadshavare när du lämnar och hämtar ditt barn på fritids. Du behöver vara frisk och symtomfri om du går in i fritidshemmets lokaler. Hjälp till och undvik trängsel. I den mån det är möjligt sker lämning och hämtning av barn utomhus.

Skolnärvaro

Vi vill att alla elever som är sjuka eller har milda symtom stannar hemma. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få sin utbildning. Undervisningen sker i skolan.

Du kan hjälpa till genom att ta dig till skolan (och arbetet) på annat sätt än genom buss eller spårvagn

• Många elever reser idag med kollektivtrafik till skolan. Vi vill dock uppmana till att de som kan ta sig till sin skola på ett annat sätt försöker att göra det – gå, cykla eller välj ett annat sätt om du har den möjligheten.

• Om du måste åka kollektivt är det extra viktigt att visa hänsyn och hålla avstånd till medresenärer. Det gäller både ombord och vid hållplatsen, men också när du stiger på eller kliver av. Låt de som kliver av göra det innan du själv går ombord. För att minska risken för smittspridning ska du stanna hemma och inte resa kollektivt om du känner minsta förkylningssymptom.

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Vi kommer att genomföra föräldramöten och utvecklingssamtal som man ska, men när och i vilken form dessa kommer att genomföras kommer respektive rektor och lärare att informera om.

Mer information

På norrkoping.se finns information om coronaviruset, frågor och svar och länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande:

www.norrkoping.se/coronaviruset/elever-och-vardnadshavare/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ditt barns rektor.

Tack för att du gör din del och bidrar till en frisk skolmiljö!

Med vänliga hälsningar

Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola F-6 och grundsärskola

Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola F-6 och grundsärskola

Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola 7-9 och fritidsgårdar

tisdag 22 juni 2021

 

 

                 Smedbyskogen

Onsdag 23 juni går vi till Smedbyskogen.

 

         Vi går från skolan ca 9.00.

     Vi äter lunch på skolan ca 12.00.

 

 

   Ta med något att dricka och en frukt!

 


    

fredag 11 juni 2021

Information sommarlov från fritidshemmet


Hej världens bästa föräldrar!

 

Nu blev det plötsligt sommarlov och då vill vi skicka ut lite kort information om saker som kan vara bra att tänka på när ni har era barn här hos oss i sommar.

På lovet kommer vi att vara här på Oxelbergsskolan v. 23-26 samt v. 31-32. Under dessa veckor har vi planerat in olika aktiviteter såsom att gå till Smedbyskogen, vattenlek på skolgården och besök i olika parker. För att veta vad som händer under veckan, se bildschema som sitter på dörren till fritidshemmet. Om ni fortfarande har frågor, hör gärna med någon i personalen!


Saker vi vill se i ert barns ryggsäck:

-        Vattenflaska

-        Badkläder

-       Solkräm

-       Keps eller solhatt

-       Extra ombyte kläder

-        Frukt till förmiddagen


Nu hoppas vi på en härlig sommar tillsammans! J


Obs. Veckorna 27-30 är vi på Gustav Adolfsskolan.

 

torsdag 10 juni 2021

Förskoleklass

 Hej!

Vi vill tacka för det här året och önskar er alla ett stort tack för gott samarbete. Ha en fin sommar så ses vi till hösten på fritidshemmet.


Pedagogerna i förskoleklassen.


tisdag 8 juni 2021

Tack för det här läsåret!

Hej!

Helt plötsligt så kom sommarvärmen till Oxelbergsskolan och med det kom också känslan av att snart är det sommarlov. Vi kommer även detta år att ha avslutningen i respektive klass och där elever och personal önskar varandra en härlig sommar.  Klasslärarna har mejlat ut information kring när respektive klass börjar och slutar. Jag vill påminna att vi även detta år undviker trängsel på skolgården och att vi i största möjliga mån hämtar sitt barn vid skolans gräns. 

En liten tillbakablick på detta läsår:

Läsåret började den 18 augusti och redan då märkte man direkt att barnen var sugna på att komma tillbaks till skolan där saker och ting är lite mer som vanligt än vad samhället i sig var. Vi har under året genomfört olika anpassningar för att kunna minimera smittspridningen och där ser jag att alla har tagit stort individuellt ansvar gällande att komma symtomfri till skolan, tvätta händerna och försöka hålla avstånd. Vi har under året fått utveckla både mig, eleverna och personalen i digitala möten. Årskurs 6 har haft digital undervisning i språkvalet från Djäkneparksskolan och en del yngre klasser har fått lyssnat på när tandsköterskan berättar hur man ska borsta tänderna...

Det som jag kommer att lägga på minnet när jag summerar läsåret 20/21 är dels vilken engagerad, flexibel och framförallt kompetent personalstyrka som jag har äran att vara en del av varje dag, vecka och månad. Jag ser att de arbetar med stort hjärta för att alla elever ska ha en god magkänsla när de kommer till skolan varje vardag.  Jag tänker också på vilka härliga barn som finns på skolan och hur jag ser att de växer som individer tillsammans och hjälper varandra när det kommer några hinder i vägen för dem. 

Lite nytt till hösten:

Vår kurator Anna Engman slutar till sommaren.

Katrines Rydbergs och Petter Drotz vikariat går ut till sommaren.  

Vi tackar dem alla för tiden här på Okka. Kanske ses vi i framtiden..

Marie Persson är nu lärare på skolan och kommer att vara klasslärare i åk 4 till hösten.

Ny kurator from 1/8 är Elin Blom 

Till hösten kommer Oxelbergsskolan att vara en mobilfri skola. Detta innebär att inga telefoner kommer att användas av elever under skoldagen. Eleverna får ha med sig telefonen, men då ska de ligga avstängda i elevens väska. Skolan ansvarar inte för mobilen. Vid behov av kontakt så ringer ni på klasstelefonen. Detta har lyfts på skolans elevråd i och med
att mobilen ibland påverkar studieron i klassrummet negativt.

Det som är kvar nu innan terminen är slut är den berömda elev-lärar-matchen som jag laddar för inför morgondagen. 

Stort tack för det här läsåret!

Vi ses igen måndagen den 16/8 klockan 8:20 när höstterminen börjar!

Info kring läsårstider 21/22:

https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/grundskola/lasarstider-for-grundskola

Ta hand om er och njut av sommaren.

Varma hälsningar!

Andreas Söderman

Rektor Oxelbergsskolan