Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

torsdag 14 juni 2018


Nu är snart läsåret slut...
Det har varit händelserikt och mycket spännande har hänt.
Under våren har förskoleklass och år 1 lärt sig alfabetet med hjälp av sånger ur Majas alfabet. De uppträdde för oss alla och hade Östgötabrass som ackompanjerade.
År 2 har kämpat och försökt följa en fjärils liv och häromdagen släpptes de lösa i parken. Vackra fjärilar i vackra färger. År 3 har gjort väldigt bra ifrån sig på de nationella proven och åkte på härlig lägerskola till Brevik. År 4 var till Västerås och spelade schack-SM. De blev bästa klass i Norrköping, 2-a i hela Östergötland och 23:e plats i hela Sverige... en stor applåd till er. År 5 har jobbat på i de olika ämnen och gjorde även en trevlig soaré som de framförde för sina föräldrar. Vi i skolan ska få se den i höst. Våra sexor... Ja de har varit så goda förebilder för de yngre på skolan och vid alla gemensamhetsdagar har de tagit stort ansvar. De hade en föreställning som en helkväll för föräldrar och vi på skolan fick också ta del av den. Föreställningen innehöll, teater, sång, dikter och manifest om allas lika värde, även ett vernissage på tavlor som var resultatet av ett samarbete med en konstnär.
Jag köpte en tavla som nu finns i mitt rum.
Idag har vi  haft skolavslutning som vanligt på övre gården och kullen. Även i år klarade vi oss från regn. För er som har barn som ska vara på fritidshemmet i sommar så gäller det nu att sjukanmäla till fritidshemmens mobiler eller mail. Vecka 28-30 är skolans fritidshem stängt och elever som behöver tillsyn och vår personal finns på Gustaf Adolfsskolan. För de som ska vara där under sommaren får ni information från fritidshemspersonalen.
Till hösten blir det några  förändringar personalmässigt. Roger Westh, grundskollärare, börjar arbeta i blivande år 6 och kommer närmast från Linköpings kommun. Louise Edelstam, som arbetat som elevstödjare i år 4 kommer tillsammans med Helen Wiklund att arbeta i blivande förskoleklass. Lotta Johansson kommer att arbeta i år 1 som lärare och lämnar då sitt uppdrag som resurslärare och fritidspedagog. Vi kommer att bilda en liten grupp av utbildade pedagoger som kommer arbeta med elevstödjet på skolan. Detta är ett nytt sätt att arbeta så vi kan i dagsläget inte berätta så mycket mer.  Lilla gruppen består av:
Andreas Söderman lärare, Maria Svensson lärare, Peggy Månsson fritidspedagog, Ann Linder elevstödjare och Carina Jonsson Jöbring förskollärare. Alexander Franzén och Teodor Jonsson kommer att sluta då deras vikariat går ut. Markus Nilsson kommer att var tjänstledig.
From hösten 2018 blir förskoleklass obligatoriskt och frånvaro kommer att registreras som i resten av skolan.  För blivande år 6 kommer ett nytt ämne i timplanen. De kommer att läsa moderna språk och det kommer de att göra inne på Djäkneparksskolan. Till hösten fortsätter vi att utrusta vår skola med Crome Books till eleverna. Mer information om detta kommer till hösten.
Nu önskar jag alla en skön sommar. Vi har redan haft försmak på den och så hoppas vi att det fortsätter hela sommaren.
Glad sommar och så ses måndag den 20/8.

Eva-Marie
Rektor