Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

tisdag 10 april 2018

läxor v. 15-16
Läxor v. 15 - 16
Glosor till fredag 13/4
so do I – det gör jag med                            classical music – klassisk musik
orchestra – orkester                                    musical – musikalisk
singing voice – sångröst                             all around – runt omkring
high – hög                                                  note -  ton
flute – flöjt                                                  low – djup
shrill – gäll                                                  close one’s eyes – blunda
a different world – en annan värld                dream – dröm
I guess not – jag tror inte det

Källkritik – inför läxförhör 17/4
Eleverna har fått papper med information.
Du ska kunna:
Berätta om de historiska källorna – vad och hur vi kan veta om det som hänt i historien
Redogöra för två sorters källor - kvarlevor och berättande källor
Berätta och reflektera vad källkritiskt förhållningssätt innebär och ge exempel på källkritiska frågor.

Rättstavningsläxa till onsdag 18/4
sjunga  sjutton   sjuk   sked   skynda   skämta   sjunker    sjönk  sjö  skiljas
skicklig   själv   skidor   skära   skillnad   skärgård

Redovisning av bok – läsgrupper onsdag 18/4

Glosor till fredag 20/4
Have you seen – Har du sett…?                  The music stinks – musiken är botten
It doesn’t matter – det gör ingenting, det spelar ingen roll
She’s right – Hon har rätt       move – rörelse
stare at –stirra på                                        follow – följa efter
what’s the point? Vad är poängen, meningen?
worse – värre, sämre                                   practice - övning