Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

onsdag 4 april 2018

Kurator informerar - kollo och sommarläger

Hej!

Här kommer lite kort information om de kollo/läger som finns i Norrköpings kommun. Klicka på länkarna för att få mer information. Kontakta gärna mig vid frågor eller vid hjälp om att lämna in en ansökan. 

anna.engman@norrkoping.se eller via 072 - 599 13 09

Östervik kollo - Östervik är ett kollo där barn och ungdomar från Norrköpings kommun kan få chansen att komma ut i skärgården under 4 till 12 dagar för att umgås och lära känna jämnåriga kompisar och positiva ledare. Östervik drivs av en förening, Norrköpings skollovskolonier, som funnits många år.

Vilka får komma till kollo?
Alla som söker har chansen att komma till kollo men vi försöker att ge de som allra bäst behöver en plats chansen först. Alla behöver en plats på kollo men vi har ju bara 40 sängar!
Fyll i blanketten och be någon i skolan, på fritidshemmet eller på Socialförvaltningen att berätta lite om varför just du skulle må extra bra av en vistelse på kollo!

OBS! Blanketten finns att få via kurator Anna Engman.


Brevik sommarläger  - För dig som inte själv har möjlighet att finansiera en lägerplats, finns möjligheten att ansöka om en friplats, det betyder att du får lägeravgiften helt reducerad. Denna unika möjlighet kan vi erbjuda tack vare stöd från fonder och bidragsgivare. Ansökningarna behandlas konfidentiellt, lägerdeltagarna vet inte vem som kommit på friplats och ledarna får endast veta det i samband med ev. föräldrakontakt.


·         Det är viktigt att barnen själva vill komma på läger hit.
·         Eventuellt funktionsvariation/diagnos måste diskuteras med oss innan anmälan.
·        Barn med assistent i skolan måste ha assistent med sig här, denna assistent bekostas inte av oss. Detta kan även gälla om barnet inte har assistent men går i någon form av specialklass.

Hur gör du för att ansöka om en friplats på Brevik?
Du som söker ska antingen vara målsman eller en kontakt som kan garantera att friplatsen går till just behövande barn/ungdom. (T.ex. socialsekreterare, lärare, skolsköterska, diakon etc.)
Titta på vilket läger som skulle passa det barn du tänker på, ha 2-3 alternativ. Lägren finns på www.kfumbrevik.se/sommarlager. OBS! Du kan inte ansöka om en friplats och samtidigt själv anmäla barnet till en lägerplats, ansökan om friplats görs alltså endast via formuläret ”Ansökan om Friplats till 2018 års sommar.