Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

torsdag 1 februari 2018

Rektorn har ordet

Ett nytt år har startat och en ny termin.
Vi har skapat fyra ledstjärnor för skolan som vi jobbar efter:
LÄRANDE, TRYGGHET, GLÄDJE, RESPEKT.
Dessa ska genomsyra vår verksamhet och nu arbetar vi pedagoger med att konkritisera dem för oss och för eleverna.
Denna termin kommer vi att "rulla" igång projekt kring elevdatorer.
År 1 och 2 kommer att få börja använda och prova ut en dator som heter Crome Book. Den är enklare än en bärbar dator och har inga program installerad utan man jobbar webbaserat. Eleverna kommer att samsas kring en dator 2 och 2 eller 3 och 3.
I år 4 kommer varje elev att ha "sin" egen dator under lektionerna. Pedagogerna kommer att informera er föräldrar vad det innebär för undervisningen, men även det ansvar som följer med att regelbundet använda dator i skolan. Dessa datorer ska inte tas med hem utan förvaras här på skolan. Som det står i våra ordningsregler så gäller att eleven ska var aktsam om skolans material och självklart även detta. Vid medveten förstörelse eller oaktsamhet kan ni bli ersättningsskyldiga.
För klasser som inte är med i projektet kommer vi att fördela ut de bärbara datorer som redan finns på skolan.
Utbildningsnämnden har beslutat om en ny uppdragsplan, och den är politikernas uppdrag till oss på vår skola och alla andra kommunala skolor. Målen är tydliga: Ökade kunskapsresultat. Detta arbetar vi efter och alla är "uppe på tå" för att förbättra varje elevs resultat.
Från 1/2 har vi nya rutiner över hur man sjukanmäler sina barn. Information ska ha gått ut och man ringer som vårdnadshavare 011-4441496 och ombeds där att knappa in elevens personnummer samt tid för frånvaron. Om ditt barn har specialkost kom då också ihåg att ringa vårt kök: 011-153127. Om en elev avviker från lektion kommer även detta att registreras i Dexter och ni som förälder får ett meddelande på era mobiler
Ha en skön helg i solen och snön.

Rektor Eva-Marie