Hos oss får eleverna känna trygghet och glädje. Här utmanas eleverna att nå nya kunskaper och hela tiden öka sitt lärande. Vi arbetar aktivt för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar och de får stegvis ta ansvar för sitt eget lärande. Här möter eleverna engagerade, kunniga och professionella pedagoger, som arbetar utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet. Du hittar oss i hjärtat av Oxelbergen. Vi ser fram emot att möta just ditt barn.

torsdag 25 januari 2018

Veckobrev 4 - klass 3

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med att skriva instruktioner. Först skriver vi vår instruktion och sedan får en klasskompis följa den. Där upptäcker vi vad som behöver kompletteras för att vår instruktion ska bli så tydlig som möjligt. Imorgon, fredag, får barnen med sig en läxa tillhörande sin skrivna instruktion ”Brandlarmet går”. Läxan lämnar ni in senast på onsdag den 31/1. Hjälp dem gärna med att utvärdera läxan, vad de kan tänka på till nästa gång osv. Vi fortsätter vårt arbete kring att skriva instruktioner även nästa vecka.

Vi har också fått träna på ett nationellt prov om läsförståelse från 2013. En del av provet då man inte får använda sig utav hela. Där fick vi träna oss i att lyssna på en kort saga och sedan kryssa i rätt svarsalternativ om vad sagan handlade om. Jättenyttigt att få prova och se vad som komma skall tycker vi. Så nästa vecka kommer fler test.

På NO jobbar vi just nu med olika experiment. I arbetet lär vi oss ställa hypoteser om vad vi tror ska hända, beskriva metoden om hur vi gick till väga i experimentet, redogöra för vilket resultat vi kom fram till och vad slutsatsen blev/vad vi lärde oss.

I veckan har vi även avslutat kapitlet om bråk och haft prov på det. Nästa vecka börjar vi med kapitel 4 – Geometri. Där ska vi öva mera på att mäta och även repetera begreppen punkt, linje och sträcka.  Kapitel 2 och 3 hoppar vi över tills vidare.

Vecka 5
·         Måndag:
·         Tisdag: Läsläxan ska redovisas.
        Idrott
·         Onsdag: Lämna in läxan om ”Brandlarmet går”
·         Torsdag: Musik och slöjd
·         Fredag: Idrott


Trevlig helg önskar Madde, Uno, Liv, Markus & Peggy